23 av 100 unga i Sörmland går utan arbete. Vad gör vi?

Vi är från Eskilstuna i Sörmland och vårt hjärta brinner för regionen och staden. Vi som företag har ett ansvar och en roll att ta i samhället. Det som händer på vår marknad är något vi måste och ska ta hänsyn till och arbeta med och våra hjärtefrågor är ungas potential och företagsamhet. Detta är något vi alltid brunnit för och alltid kommer att brinna för. Att ta tillvara på ungas kraft finns i vårt företags DNA. Vi jobbar med det genom vårt engagemang i UngDrive™ och vårt stöd till Ung Företagsamhet i Södermanland men också i det faktum att vi har som mål att anlita varannan person under 25 på vår hemmaort, Eskilstuna.

Genom att anställa varannan person under 25 anställer vi medarbetare som inte hunnit skaffa sig mycket erfarenhet eller kompetens inom vårt verksamhetsområde – städservice. Detta gör att vi får gå lite längre innan vi kan leverera samma kvalité som de städfirmor som anlitar på erfarenhet. Det är ett aktivt val vi gjort och vi anställer på attityd, inte på färdigheter. Vi anställer unga oprövade kort för att se till så att vår generation kan möta de utmaningar vi kommer att stå inför i framtiden som företag, som samhälle och som region. Utan erfarenhet och självförtroende kommer vi inte att vara lika framgångsrika när vi ska möta utmaningarna imorgon.

När vi ser att ungdomsarbetslösheten ligger på hela 23.1 % i Sörmland och den totala arbetslösheten ligger på 11.6% i vårt län (enligt SCBs mätning som presenterades den 8 mars) får vi en ännu större morot att fortsätta jobba på det vi ser som ett av våra viktigaste uppdrag –  att ge andra förutsättningar för att nå mål och utvecklas, i detta fall unga människor som inte vill något annat än att jobba och få göra nytta.

Kommer du ihåg ditt första jobbet och din första lön?

Vi vet hur viktigt det första jobbet är med allt som kommer med det. Det handlar om att skaffa sig viktig arbetslivserfarenhet, att få känna sig behövd, att göra nytta och att kunna tjäna pengar så att man kan gå från ung till ung vuxen. Vi kan inte annat än att hålla med Patrik Vikström, chef för Arbetsförmedlingen i Eskilstuna, som uppmanar arbetsgivare att öppna sina dörrar för ungdomar genom exempelvis praktikplatser (affarsliv.biz). Ungdomsarbetslösheten är en av de absolut största utmaningarna vi står inför i vårt samhälle och det är något som kan och kommer att sätta spår långt fram i tiden för vår generation om inte näringsliv agerar.

För en liten företagare kan det vara svårt att motivera till att investera stora resurser i ett ungt oprövat kort när många till och med drar sig från att anställa beprövade kort. Om du är en småföretagare försök utan möjlighet att själv anställa kolla då om det finns andra alternativ. Försök öppna dörrar och bryta is, öppna upp för praktikplatser, bli mentor eller hjälp till att coacha unga. Arbetsmarknaden är tuff och en klapp på axeln och stöttning kan komma att förändra livet för de 23 av hundra unga som går utan arbete i Sörmland idag.

Vi kommer att göra vårt för att utveckla och förbättra vårt arbete i den här utmaningen. Gör det du också. För Eskilstunas, Sörmlands, samhällets och våra ungas skull.

 

Dan Lainio

dan@cleaningservices.se

070-277 67 64

cleaningservices.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>