Cleaning Services till Afrika!

Vi vill vara en förändringsfaktor i samhället och en positiv kraft som bidrar och sporrar till en positiv utveckling. Cleaning Services arbetar med sitt samhällsansvar som en integrerad del av affärsmodellen och har som mål att inspirera andra bolag till att aktivt arbeta med och engagera sig för samhällsnytta på flera olika plan.

Hjärtefrågan ligger i att ge unga förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden och således bättre förutsättningar för att ta sig vidare i livet. Från ägarhåll finns direktiv på att anställa varannan person under 25 som ett led i att minska den höga ungdomsarbetslösheten i region Mälardalen. Detta initiativ ska hjälpa unga in på arbetsmarknaden och samtidigt stärka självkänslan och självförtroendet för generationen som nu ska in på arbetsmarknaden.

Direkt kopplat till engagemanget för unga finns ett samarbete med Ung Företagsamhet i Södermanland vilka Cleaning Services är partners till. Ung Företagsamhet är en förening vars verksamhet levererar otroliga resultat – tillsammans har före detta UF-företagare skapat tiotusentals nya arbeten redan som unga personer och skatteinbetalningarna från deras företag mäts i miljarder kronor årligen. Mer information finns i rapporten ”Övning ger färdighet? – en långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007 av Karl Wennberg.”

I januari 2013 kommer ytterligare ett samarbete att initieras. Då åker Dan Lainio från Cleaning Services med en delegation till Botswana, Afrika. Dan Lainio kommer då att tillsammans med Ung Drive lägga upp en strategi för hur man kan exportera framgångsrika koncept inom entreprenörskap, som exempelvis Ung Drive.

Iliana Björling, operativt ansvarig för Young Drive Academy:

Samarbeten där företag kan kanalisera sin CSR-verksamhet genom konkret engagemang och expertis tror jag är nyckeln till hållbar företagsutveckling och ekonomiskt tillväxt i de delar av världen som idag halkar efter. Cleaning Services är ett ungt företag som i ett redan i tidigt skede visar ett gott exempel på hur hållbar affärsutveckling kan kopplas till företagets kärnvärden. UngDrive är väldigt glada över samarbetet

Dan Lainio, Cleaning Services

- Efter att ha fört samtal med Iliana och Ung Drive fanns det ingen tvekan. Vi vill engagera oss i Ung Drive vars verksamhet ligger helt i linje med vår värdegrund och vårt arbete för en positiv utveckling i samhället. När Ung Drive nu går från att bedriva sin verksamhet på nationell nivå till att även finnas på den internationella scenen vill vi vara med på resan, en resa vi tror kommer göra gott för många unga. Vi kommer även att verka för att ta konceptet till vår hemmaregion där initiativ likt dessa verkligen behövs.

 

Cleaning Services & Estate i Sverige AB

Bolaget grundades under november 2011 i Eskilstuna, Södermanland. Sedan starten 2011 har bolaget etablerat verksamhet i hela Sverige och har idag cirka 30 medarbetare regionalt i Mälardalen vilka arbetar med att serva kunder och intressenter med bland annat städtjänster och lokalvårdstjänster. Bolaget grundades av Malte Jansson, Dan Lainio och Adam Gyllhamn.

Kontaktperson:

Dan Lainio, CSR-ansvarig

Mail: dan@cleaningservices.se

Telefon: 070-277 67 64

www.cleaningservices.se

Ung Drive

UngDrive är en inspirationsutbildning i företagande och entreprenörskap som startades och drivs av unga entreprenörer. Ungdomar i åldern 15-20 får chansen att starta upp, driva och tjäna pengar på ett eget företag under sommaren – allt för att utveckla sin egen förmåga och drivkraft. Idag finns UngDrive i ca 15 städer runt om i landet och sysselsätter i år ett par hundra ungdomar under sommaren. Under sommaren kunde UngDrive, med finansieringsstöd från Sida, för första gången tas utanför Sverige och ända till Botswana.

Kontaktperson:

Iliana Björling, Operativt ansvarig

Mail: iliana@ungdrive.se

Telefon: +4670 24 86 101 eller +2677 67 75 203

www.ungdrive.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>