Ett kvitto på att vi valt rätt CSR-område!

Det blev en ganska plötslig paus i bloggandet från Botswana. Anledningen är dock enkel: tillgången till internetuppkoppling upphörde!

 

Utanför fönstret på The Business Place i centrala Gabarone

Igår landade vi i Sverige och idag är jag tillbaka för att jobba med Cleaning Services. Resan har satt många intryck och det känns verkligen som att vårt samhällsengagemang är riktat mot rätt område och mot rätt organisationer, gänget bakom UngDrive och YoungDrive är otroligt duktigt, drivet och kompetent. Tillsammans utgör de en trupp av game changers, de är människor som förändrar framtiden för unga genom sin entusiasm och vilja att dela med sig av erfarenheter.

Här ser ni den f.d. YoungDrive-deltagaren Serena prata om sina drömmar och mål i livet. Om sina förebilder och hur hon ska nå dit hon vill!

Under veckan i Botswanas huvudstad, Gabarone, genomfördes följande:

- Träff med lokala samarbetspartners

- Elevträffar/inspirationsdragningar

- Coachutbildning för framtida UngDrive coacher

- Projektledarutbildning för framtida projektledare

- Arbete med en framtidsstrategi för YoungDrive

- YoungDrive-dagen för f.d. YoungDrive-deltagare med syftet att inspirera.

Mötena med de tidigare YoungDrivede-deltgarna har varit otroligt inspirerande och genererat många tankar för oss på Cleaning Services. Det blev påtagligt hur YoungDrive i egenskap av Iliana Björling, Hampus Engdahl och Brita Kämpe påverkat deltagarnas mindset och tänkande. För många av YoungDrivarna har hela framtidssynen helt ändrats tack vare att de genomgått det konceptet erbjuder.

Vi hoppas att vi, genom vår medverkan, på delegationsresan till Botswana bidragit till att framtidsstrategin för YoungDrive står sig stark nog för att projektet ska kunna fortlöpa i Botswana och i framtiden kanske även tas till fler länder i världen!

Inspirationsföreläsning i en skola, Mogoditshane, Gabarone

Att Cleaning Services kommer att fortsätta engagera sig i frågor likt dessa står klart. Vi tror att vi inom just detta område kan påverka och bidra mycket. Den här typen av kapacitetsuppbyggnad är rätt väg att gå och fler företag borde följa och implementera egna CSR-engagemang som står dem nära i såväl hjärta som kompetensmässigt.

Det står också klart att vi vill fortsätta vårt engagemang i UngDrive och YoungDrive. Exakt hur vi ska göra detta återstår att se!

Dan Lainio

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>