När vi får en reklamation

Vi utför många många städningar varje månad och har överlag en låg reklamationsgrad. Men ibland gör vi misstag och får synpunkter på uppdraget vi åtagit oss. Självfallet har vi en nollvision gällande reklamationer och vi har nått vårt mål många månader under året. Under november gick vi dock på ett par nitar och vi vill berätta om hur vi hanterar en reklamation när den uppstår.

Det första vi vill berätta för er är att en reklamation aldrig är okej. Det kan ses som ett svek på det förtroende vi fått av er och vi arbetar stenhårt för att bli bäst på det vi gör – därför gör vi allt i vår makt för förhindra att detta sker.

Varje reklamation tas på största allvar och vi har en garanti som säger att vi kommer ut till kund max tre arbetsdagar efter det att reklamationen påpekats. Vi ser då till att vi fått uppgifter på vad nedslagen gäller så att vi kan åtgärda dessa på plats. Därefter återkopplar vi till kunden och eventuell besiktningsman för att se till så att de är nöjda med de åtgärder vi tagit. I de allra flesta fall är uppdraget i och med återbesöket slutfört.

Vi har också haft undantagsfall där vi efter ett återbesök fortfarande inte fullgjort uppdraget enligt det vi utlovat och framförallt, så att du som kund är nöjd med våra tjänster. Anledningarna till detta kan variera och vi gör alltid allt för att kunden som beställt tjänsten faktiskt ska bli nöjd med vad vi levererat. Varje reklamation hanteras unikt och vi går igenom dessa med våra medarbetare för att tillsammans komma fram till vad vi måste göra för att undvika dessa i framtiden.

Vi kommer att fortsätta jobba stenhårt för att nå vårt mål om 0% reklamationer varje dag, varje månad och varje år och för att alltid leverera det du som kund köper.

Har du frågor kring vår reklamationshantering så är du mer än välkommen att kontakta oss på 010-330 99 55 eller support@cleaningservices.se !

 

/Kundtjänsten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>