Strategidag för Cleaning Services styrelse

Idag sammanträdde styrelsen för Cleaning Services & Estate i Sverige AB under en affärsplansdag.

Bolaget valde tidigt att välja in en styrelse för att kunna expandera och växa på bästa möjliga sätt, något som ska gynna såväl kunder som egna medarbetare. Styrelsen består idag av fem personer vilka ni kan läsa mer om på vår styrelsesida.

Det blev en lång dag med många diskussioner kring strategi och bolagets utveckling samt framfart. Johanna Collin höll ställningen på kontoret och Kristin Nilsson såg till att vi gav våra kunder god service under dagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>