Svenskarna köper mer städhjälp!

Fler och fler får möjligheten att köpa städtjänster i och med införandet av Rut-avdraget. Vi märker av att många som tidigare behövt hjälp men inte haft råd nu kan anlita oss, eller några av våra branschkollegor, för att hjälpa till med städning och andra hushållsnära tjänster. Inte minst den artikel som publicerades i gårdagens Expressen visar på att du kan spara många kronor på att ta hjälp av en privat aktör istället för att använda den kommunala hemtjänsten, mycket tack vare Rut-avdraget. Om du använder dig av oss på Cleaning Services i Sundsvall för städning fyra timmar per månad istället för den kommunala hemtjänsten kan du spara hela 5280 kr/år, mycket pengar för gemene man.

Fler och fler köper städhjälp och använder sig av Rut-avdraget. År 2012 var antalet köpare av hushållsnära tjänster nästan uppe på en halv miljon människor, en ökning med cirka 75 000 personer från 2011.

Statistiken kommer från Skatteverket och visar på att köpen av städhjälp ökar kraftigt!

- Ökningen har de senaste åren legat kring 20-25 procent och den mattades inte av under 2012, säger Pia Blank Thörnroos, expert på Skatteverket till SVT.

Enligt Skatteverkets statistik finns 16 811 utförare av rut-tjänster i riket och 67 912 som tillhandahåller rot-tjänster.

Många skeptiker menar på att Rut-avdraget inte är för gemene man och något som gynnar de kapitalstarka. Vi motbevisar er gärna och kan visa upp exempel på att Rut-avdraget inte bara skapar fler vita arbeten utan också ger fler möjligheten att kunna sy ihop sin vardag på ett bra sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>